ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι παρακάτω όροι κράτησης διέπονται και συγκροτούνται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Η πραγματοποίηση κράτησης μέσω του Olive Grove Suites συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή αυτών των Όρων από την πλευρά σας και μαζί με τις σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο, θα αποτελέσουν μέρος της σύμβασής σας με το Olive Grove Suites. Διαβάστε τα προσεκτικά πριν προχωρήσετε:

Olive Grove Suites IKE, («Olive Grove Suites», «εμείς», «εμάς») είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που προορίζεται να ενοικιαστεί («το ακίνητο»). Οποιαδήποτε κράτηση γίνεται μέσω μας συνιστά σύμβαση μεταξύ εσάς (δηλαδή του προοριζόμενου επισκέπτη του Ακινήτου που ισχύει για όλους εσάς, εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας), και εμάς.

1. Διαδικασία Κράτησης και Πληρωμές

1.1 – Για να εξασφαλίσουμε την κράτησή σας απαιτούμε ελάχιστη προκαταβολή 50% του συνολικού κόστους κράτησης. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τραπεζικό έμβασμα, με τις περισσότερες σημαντικές πιστωτικές κάρτες ή με το ασφαλές μας σύστημα online κρατήσεων. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν δεχθούμε την κράτησή σας, η προκαταβολή σας θα επιστραφεί.

1.2 – Απαιτείται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα κράτησης με προκαταβολή σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτικής ακύρωσης. Αυτή η σύμβαση θα είναι δεσμευτική όταν επιβεβαιώσουμε τη λήψη της δεόντως συμπληρωμένης φόρμας κράτησης, μαζί με τα εκκαθαρισμένα χρήματα για το πλήρες ποσό της κατάθεσης. Η παραλαβή και η αποδοχή από εμάς θα σας αποσταλεί γραπτώς (η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μέσω email).

1.3 – Κατά την άφιξη απαιτείται πλήρης εξόφληση του κόστους κράτησης.

1.4 – Απαιτείται εγγύηση για την κάλυψη του κόστους οποιασδήποτε ζημιάς ή θραύσης. Το Olive Grove Suites θα σας ενημερώσει σχετικά μέσω email. Η εγγύηση θα καταβληθεί ταυτόχρονα με την τελική πληρωμή της κράτησης. Η προκαταβολή θα κρατηθεί από το Olive Grove Suites και θα επιστραφεί εντός 1 εβδομάδας από την επιστροφή σας, μείον τυχόν απαιτούμενες κρατήσεις, για την κάλυψη του κόστους ζημίας που προκλήθηκε στο Ακίνητο ή στο περιεχόμενό του κατά τη διάρκεια της διαμονής σας.

2. Πολιτική Τιμών

2.1 – Οι τιμές επιβεβαιώνονται κατόπιν αιτήματος της κράτησης και υπολογίζονται ανά εβδομάδα και σε Ευρώ εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Αποδέχεστε ότι όλες οι τιμές που αναφέρονται ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό και χωρίς προειδοποίηση μέχρι να επιβεβαιώσουμε την αποδοχή της κράτησής σας.

2.2 – Εκτός εάν σας επιβεβαιωθεί γραπτώς διαφορετικά, οι τιμές περιλαμβάνουν ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, χρέωση λευκών ειδών συν οποιαδήποτε υπηρεσία καμαριέρας ή άλλες πρόσθετες υπηρεσίες που καθορίζονται κατά τη στιγμή της κράτησης.

3. Φροντίδα και Κατάσταση του Ακινήτου

3.1 – Το Ακίνητο ενοικιάζεται αυστηρά για λόγους διακοπών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό εκτός από αυτόν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Olive Grove Suites. Ο αριθμός οποιουδήποτε επισκέπτη δεν θα υπερβαίνει τη χωρητικότητα του ακινήτου όπως διαφημίζεται στον ιστότοπο του Olive Grove Suites κατά τη στιγμή της κράτησης. Τυχόν επιπλέον επισκέπτες μπορούν να προστεθούν κατόπιν αιτήματος. Αποδέχεστε ότι η διακόσμηση, τα έπιπλα και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα που συνοδεύουν το Ακίνητο ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται σε οποιοδήποτε φυλλάδιο ή άλλο δημοσιευμένο υλικό που είναι διαθέσιμο κατά την κράτηση, λόγω απαραίτητων ή άλλων αλλαγών.

3.2 – Μετά την άφιξη, θα πρέπει να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό για τυχόν ζημιές στο Ακίνητο ή για οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή πρόβλημα που μπορεί να προκύψει κατά τη διαμονή σας, ώστε να επιλύσουμε τυχόν ζητήματα. Εκτός από οποιαδήποτε ζημιά για την οποία ενημερωνόμαστε κατά την άφιξή σας, είστε υπεύθυνοι για την κάλυψη του κόστους όλων των ζημιών στο Ακίνητο και οποιασδήποτε απώλειας που μπορεί να εντοπιστεί από την επιθεώρηση του Ακινήτου μετά την αναχώρησή σας. Σε περίπτωση σοβαρής ζημιάς ή κακής χρήσης που αφορά είτε το Ακίνητο είτε τα αντικείμενα που παρέχονται, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Olive Grove Suites να τερματίσετε τη διαμονή σας νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

3.3 – Το Olive Grove Suites δεν φέρει καμία ευθύνη για αστοχίες δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (όπως νερό και ρεύμα). Το Olive Grove Suites δεν φέρει καμία ευθύνη για οχλήσεις θορύβου που προέρχονται εκτός του καταλύματος ή πέρα από τον έλεγχό μας.

4. Τροποποιήσεις ή Ακυρώσεις από Εσάς

4.1 – Οποιαδήποτε ακύρωση, για οποιονδήποτε λόγο, από εσάς θα πρέπει να γίνεται γραπτώς μέσω email στο info@olivegrovesuites.gr. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της ακύρωσης θα είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα λάβουμε τη γραπτή ειδοποίησή σας.

4.2 – Εάν ακυρώσετε 30 ημέρες ή περισσότερες πριν από την αναχώρηση, θα λάβετε πίσω το 50% της κατάθεσής σας.

4.3 – Εάν ακυρώσετε 29 ημέρες ή λιγότερο πριν από την αναχώρηση, χάνετε την κατάθεσή σας.

5. Τροποποιήσεις ή Ακυρώσεις από το Olive Grove Suites

5.1 – Στην απίθανη περίπτωση που το Olive Grove Suites χρειαστεί να αλλάξει ή να ακυρώσει μια κράτηση, θα ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατό και θα λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων για οποιαδήποτε πληρωμή έχετε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα και αποδέχεστε ότι αυτό σας αποζημιώνει επαρκώς.

5.2 – Οι πληροφορίες και οι περιγραφές σχετικά με τις βίλες (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών) που προσφέρονται από το Olive Grove Suites παρουσιάζουν καλή τη πίστη τις ανέσεις που ήταν διαθέσιμες κατά τη στιγμή της κράτησης. Το Olive Grove Suites δεν ευθύνεται για την έλλειψη ή τη διαφοροποίηση των τοπικών ανέσεων ή εγκαταστάσεων ως αποτέλεσμα των τοπικών συνθηκών.

6. Η δική σας Ευθύνη

6.1 – Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την κατοχή όλων των απαιτούμενων εγγράφων για τις διακοπές σας, για τη διασφάλιση ότι τα διαβατήρια και οι βίζες σας είναι έγκυρα και ότι τα έχετε μαζί σας ανά πάσα στιγμή.

6.2 – Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια όλων των παιδιών και των ενηλίκων στην ιδιοκτησία. Το Olive Grove Suites δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για ατυχήματα που προκλήθηκαν από αμέλεια εκ μέρους σας, είτε εντός είτε εκτός του ακινήτου. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται από υπεύθυνο ενήλικα ανά πάσα στιγμή, ειδικά στην πισίνα.

6.3 – Είστε υπεύθυνοι για το check-in για πτήσεις τη σωστή ώρα και για την παρουσίαση του εαυτού σας για να αναλάβει όλα τα προκρατημένα στοιχεία των διακοπών σας. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ευθύνη για πελάτες που χάνουν πτήσεις ως αποτέλεσμα καθυστερημένων check-in και δεν θα δοθούν πίστωση ή επιστροφές χρημάτων εάν δεν αναλάβετε οποιοδήποτε στοιχείο των διακοπών σας. Δεν θα δοθούν πίστωση ή επιστροφές χρημάτων για χαμένα, λανθασμένα ή κατεστραμμένα ταξιδιωτικά έγγραφα.

6.4 – Οι περισσότεροι άνθρωποι πηγαίνουν διακοπές για ξεκούραση και χαλάρωση, επομένως εάν κατά τη λογική μας γνώμη, η συμπεριφορά σας προκαλεί κίνδυνο, ζημιά σε περιουσία ή επηρεάζει επίμονα την απόλαυση των άλλων, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τις διακοπές σας. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, δεν θα καταβληθεί επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση. Το όνομα του πελάτη στην κράτησή σας είναι υπεύθυνο για τη σωστή συμπεριφορά του πάρτι.

6.5 – Εάν χάσετε ή σας έχουν κλέψει προσωπικά αντικείμενα κατά τη διάρκεια των διακοπών σας, λάβετε γραπτή αναφορά από την αστυνομία, για να σας βοηθήσει με οποιαδήποτε ασφαλιστική αξίωση κατά την επιστροφή σας.

6.6 – Σε όλες τις βίλες μας περιλαμβάνονται κλινοσκεπάσματα, αλλά καλό είναι να πάρετε πετσέτες θαλάσσης και κρεβατάκια. Τα σεντόνια αλλάζονται συνήθως μία φορά την εβδομάδα.

6.7 – Ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν στο κατάλυμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων ύπνου που υποδεικνύονται στην τεκμηρίωση ή την πρότασή μας, εκτός από την περίπτωση βρεφών κάτω των δύο ετών.

6.8 – Είστε υπεύθυνοι για το κόστος τυχόν ζημιάς στο κατάλυμα. Απαιτείται να αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά και να επιβαρυνθείτε με το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης. Θα καταβληθούν επιπλέον χρεώσεις για τον καθαρισμό εάν δεν αφήσετε το ενοικιαζόμενο ακίνητο όπως το βρήκατε. Σε περίπτωση που αποτύχετε να συμφωνήσετε και να πραγματοποιήσετε μια τέτοια πληρωμή τη στιγμή που πραγματοποιούνται οι χρεώσεις και/ή τα έξοδα ή πριν από την αναχώρησή σας, θα είστε υποχρεωμένοι να μας επιστρέψετε τα χρήματα για αυτά και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε αυτόματα την εγγύηση στην αξία που καθορίζεται από τον προμηθευτή για τυχόν τέτοια κόστη και/ή χρεώσεις.

7. Ευθύνη μας

7.1 – Με την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στις παραγράφους 8.1 έως 9.1 (συμπεριλαμβανομένων), συμφωνούμε να είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε άμεση οικονομική ζημία που υποστείτε, υπό τον όρο ότι αυτή η απώλεια είναι ως άμεσο αποτέλεσμα ψευδούς δήλωσης από εμάς σχετικά με την κράτησή σας. το μέγιστο ποσό της ευθύνης μας προς εσάς ορίζεται στην ρήτρα 10.1.

7.2 – Προκειμένου να μπορέσετε να ανακτήσετε οποιαδήποτε ζημία από εμάς, σύμφωνα με την ρήτρα 7.1, αυτή η ζημία πρέπει να ήταν εύλογα προβλέψιμη, τόσο κατά το χρόνο σύναψης αυτής της συμφωνίας όσο και κατά τον χρόνο υποβολής της αξίωσης. Αναγνωρίζετε ότι δεν θα ήταν λογικό να είμαστε υπεύθυνοι για απώλειες που δεν ήταν ποτέ στο μυαλό κανενός από εμάς τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε η κράτησή σας και συνήφθη αυτή η συμφωνία.

11. Check - In / Check - Out

11.1 – Η ώρα του Check – In έχει οριστεί στις 14:00 την ημερομηνία της άφιξής σας. Υπάρχει δυνατότητα για Check – In αργά ανά πάσα στιγμή μετά τις 14:00.

11.2 – Πρέπει να κάνετε Check – Out οποιαδήποτε ώρα πριν τις 12:00 την ημερομηνία της αναχώρησής σας.

12. Παράπονα

12.1 – Σε περίπτωση που προκύψουν παράπονα σχετικά με το Ακίνητο, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 24 ωρών. Αν δεν το κάνετε αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε το παράπονό σας και να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα και ότι τα δικαιώματά σας ενδέχεται να επηρεαστούν ως αποτέλεσμα αυτής της σύμβασης.

13. Περιγραφές Ενοικιαζόμενων Ακινήτων

13.1 – Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι λεπτομέρειες, η περιγραφή και οι τιμές που περιλαμβάνονται είναι σωστές. Ωστόσο, υπάρχουν αλλαγές, μερικές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου θα σας ενημερώσουμε κατά τη στιγμή της κράτησης ή εάν μετά την κράτηση το συντομότερο δυνατό για οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές στις δημοσιευμένες πληροφορίες μας. Δεν είναι πάντα δυνατό για εμάς να ελέγξουμε όλα τα στοιχεία των διακοπών, οπότε οι διαφημιζόμενες εγκαταστάσεις μπορεί μερικές φορές να μην είναι διαθέσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, έλλειψης ζήτησης, έκτακτων εργασιών επισκευής κ.λπ.

14. Πολιτική Απορρήτου

14.1 – Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία αποτελεί μέρος της σύμβασής σας μαζί μας.

15. Ελάχιστη Περίοδος Ενοικίασης

15.1 – Όλες τις εποχές η ελάχιστη περίοδος ενοικίασης για μια βίλα είναι 7 διανυκτερεύσεις. Ωστόσο, ορισμένες βίλες μπορεί να ενοικιαστούν για μικρότερο χονικό διάστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας.

16. Πρότυπα & Κανονισμοί Ασφαλείας

16.1 – Τα πρότυπα και οι κανονισμοί ασφαλείας είναι αυτά της χώρας που επισκέπτεστε. Ως αποτέλεσμα, παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί όταν βρίσκεστε σε άγνωστα κτίρια ή περιβάλλοντα και να ενημερωθείτε για την οδό διαφυγής από την ιδιοκτησία σας σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι ιδιοκτησίες μπορεί να περιλαμβάνουν «κίνδυνους» όπως ανοιχτές σκάλες, μη περιφραγμένες περιοχές, ημιώροφους κ.λπ. και είναι επιτακτική ανάγκη η παρέα σας να αναλάβει την ευθύνη για τη δική του ασφάλεια. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενοικιαζόμενα ακίνητα σε προνομιακές τοποθεσίες, ενδέχεται να υπάρχει μικρός κίνδυνος διάρρηξης. Παρέχουμε σε όλες τις βίλες τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα μέτρα όταν είναι απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένης της αναχώρησης από το ακίνητο, κατά την παραμονή του χρόνου στην πισίνα ή στον πίσω κήπο και τη διανυκτέρευση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, όπου είναι διαθέσιμο, κλείδωμα θυρών, κλείσιμο και στερέωση παντζουριών, στερέωση τιμαλφών σε χρηματοκιβώτιο και ρύθμιση συστημάτων ασφαλείας. Δεν μπορούμε να δεχθούμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που προκύπτει από τη μη τήρηση αυτών των βημάτων. Όσα τιμαλφή έχουν απομείνει στο κατάλυμα αφήνονται με δική σας ευθύνη.

17. Πισίνες

17.1 – Όλες οι βίλες μας διαθέτουν πισίνες, οι οποίες δεν είναι επανδρωμένες. Εξοικειωθείτε διεξοδικά με το βάθος της πισίνας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να βγείτε έξω. Επιμεληθείτε της ασφάλειας και προσοχής ιδιαίτερα των παιδιών, των μη κολυμβητων και σε περίπτωση βουτιάς. Τα παιδιά και οι μη κολυμβητές είναι ανά πάσα στιγμή ευθύνη σας.

18. Διαδίκτυο

18.1 – Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις διακοπής της υπηρεσίας Διαδικτύου και ενώ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επανέναρξη της υπηρεσίας, σημειώστε ότι δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για απώλεια πρόσβασης στο Διαδίκτυο (ή για τις συνέπειες της απώλειας πρόσβασης) κατά τη διάρκεια των διακοπών σας.

19. Κατοικίδια

19.1 – Τα κατοικίδια γενικά δεν επιτρέπονται, αλλά για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κατά την κράτηση.

20. Τοπική Άγρια Ζωή

20.1 – Λάβετε υπόψη ότι όλες οι βίλες μας βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, όπου η άγρια ζωή όπως τα ζώα και τα έντομα αποτελούν μέρος του τοπίου τόσο φυσικό όσο το γρασίδι και τα δέντρα. Δεν θα ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστο να συναντήσετε ζώα, όπως φίδια, ελάφια, κατσίκες, γάτες (αδέσποτα ή που ανήκουν σε κοντινούς ντόπιους) ή έντομα όπως σφήκες, μέλισσες, μύγες, μυρμήγκια ή αράχνες. Τα έντομα και τα ζώα μπορούν να προσελκύονται από πισίνες, κοντινά ρυάκια ή λίμνες, τοπική βλάστηση ή μερικές φορές φαγητό που αφήνεται έξω μετά από ένα γεύμα στο ύπαιθρο. Θα σας παροτρύνουμε να κρατάτε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά όσο το δυνατόν περισσότερο και να καθαρίζετε όλα τα υπολείμματα φαγητού μετά από ένα γεύμα σε εξωτερικό (ή εσωτερικό) χώρο. Μην ταΐζετε σκόπιμα κανένα τοπικό ζώο – θα τα ενθαρρύνει να επιστρέψουν και μπορεί να μην είναι τόσο ευπρόσδεκτα στους επόμενους επισκέπτες. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να λογοδοτήσουμε για την παρουσία ζώων ή εντόμων στη βίλα που θα επιλέξετε. Εάν υποφέρετε από αλλεργίες που προκαλούνται από ζώα, ενημερώστε μας πριν την κράτηση – ενώ δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα ζώα δεν θα είναι παρόντα.

21. Πολιτική Πληρωμών και Ακυρώσεων

21.1 – Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην Πολιτική Πληρωμών και Ακυρώσεων, η οποία αποτελεί μέρος της σύμβασής σας μαζί μας.

Τελευταία Ενημέρωση 02/06/2022

Olive Grove Suites - Villas in Halkidiki
ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ